ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีใช้ฟังก์ชัน "Close All Positions" และคำนวณ PnL โดยใช้ราคาล่าสุด